Artykuł o muzykoterapii w Głosie Pedagogicznym

W czasopiśmie Głos Pedagogiczny ukazał się nasz artykuł pod tytułem „Kojąca moc dźwięków” traktujący o muzykoterapii. Zapraszamy do lektury.
Mimo że muzykoterapia ma długą historię i rozwiniętą bazę narzędziową, specjaliści zajmujący się zarówno teorią, jak i praktyką tej dziedziny nie osiągnęli pełnej zgodności co do tego, czym dokładnie ona jest. Najogólniejszą definicją, jaką można przyjąć, jest stwierdzenie, że jest to proces, w którym wykwalifikowany muzykoterapeuta posługuje się muzyką, a celem jego działań jest przywracanie zdrowia, poprawa funkcjonowania lub wspieranie rozwoju osób borykających się z różnorodnymi problemami bądź też mających różnorodne potrzeby natury zarówno psychicznej, jak i fizycznej, a także emocjonalnej, społecznej lub duchowej. Można zatem przyjąć, że w obręb muzykoterapii wchodzą wszelkie oddziaływania terapeutyczne, w których wykorzystywana jest muzyka lub jej elementy. Jest ona transdyscyplinarna, gdyż powiązana jest z takimi dyscyplinami, jak psychoterapia, psychologia, psychiatria, medycyna, pedagogika, audiologia i wiele innych.

Na czym polega terapia przez muzykę? Muzykoterapia, podobnie jak każda inna forma terapii, składa się z szeregu działań. Pierwszym z nich jest diagnoza – nie ma jednak na celu określenia dolegliwości i nadania mu etykiety. W przypadku muzykoterapii nazwanie problemu nie ma kluczowego znaczenia, gdyż nie on decyduje o rodzaju terapii. Diagnoza muzykoterapeutyczna koncentruje się wokół rozpoznania potrzeb klienta i, co nie mniej ważne, nawiązania z nim relacji oraz rozpoznania tego, jaki rodzaj terapii będzie dla niego odpowiedni. Rolą muzykoterapeuty na tym etapie jest dowiedzenie się, jak pacjent reaguje na różne rodzaje muzyki, jak czuje się w różnych sytuacjach. Pozwala to zaprojektować indywidualną terapię opartą na potrzebach konkretnej osoby. Z tego też powodu muzykoterapia rzadko opiera się sztywno na jednej metodzie, lecz zwykle jest eklektyczna. Ważnym stadium muzykoterapii jest sprecyzowanie jasnych celów. Określane są one w interakcji między terapeutą a pacjentem. Istotne jest nie tylko to, by były one czytelne, zrozumiałe, możliwe do osiągnięcia, lecz także to, by osiągnięcie ich mogło zostać zweryfikowane. Kolejnym etapem jest planowanie zajęć w oparciu o diagnozę oraz przygotowanie i organizacja sesji, które odbywać się powinny w miejscu do tego przystosowanym, które zapewni uczestnikom komfort i wygodę. Nie powinny do nich docierać dźwięki spoza pomieszczenia, ograniczone także powinny być inne bodźce, w tym wizualne, czemu pomaga np. odpowiednie, przytłumione oświetlenie.

Czytaj całość

Category: Bez kategorii

- 13 maja 2015

Dodaj komentarz