Cennik

Konsultacja psychologiczna

  • 120zł za godzinę gabinecie przy ul. Młyńskiej lub przez Skype

Diagnoza psychologiczna

  • dysleksja – 550 zł – cena obejmuje 3 spotkania. Dwa pierwsze to dwugodzinne spotkania z dzieckiem podczas których wykonywane sa testy diagnozujące dyseksję oraz kompetencje dziecka. Trzecie to godzinna rozmowa z rodzicem podsumowująca wyniki. Jeżeli istnieje taka konieczność spotkania z dzieckiem mogą zostać podzielone. Obejmuje również pisemne podsumowanie wraz z zaleceniami.
  • diagnoza rozwoju dziecka 0-3 lata – 250 zł – cena obejmuje dwa okołogodzinne spotkania – pierwsze z dzieckiem, podczas którego dokonywana jest diagnoza, drugie podsumowujące z rodzicem. Obejmuje również pisemne podsumowanie wraz z zaleceniami.
  • diagnoza rozwoju dziecka 4-16 – 420 zł –  cena obejmuje dwa spotkania: dwugodzinne z dzieckiem podczas którego przeprowadzana jest diagnoza i godzinne – podsumowujące z rodzicem. Obejmuje również pisemne podsumowanie wraz z zaleceniami.
  • doradztwo zawodowe – 350 zł – cena obejmuje dwa spotkania – dwugodzinne składające się z rozmowy oraz testów kompetencji oraz drugiej podsumowującej. Obejmuje również pisemne podsumowanie wraz z zaleceniami.

Trening uczenia się

  • 1500 zł – obejmuje 10 półtoragodzinnych indywidualnych spotkań.

 

Ceny warsztatów i treningów dla instytucji ustalane są indywidualnie z uwzględnieniem czasu trwania, miejsca oraz liczby uczestników.