Funkcjonowanie ucznia dyslektycznego w szkole ponadgimnazjalnej w Głosie Pedagogicznym

W Październikowym numerze Głosu Pedagogicznego przeczutac można było nasz artykul pod tytułem „Funkcjonowanie ucznia dyslektycznego w szkole ponadgimnazjalnej„. Zapraszamy do lektury.
Myśląc o dysleksji, zwykle wyobrażamy sobie sylabizującego i niemogącego poradzić sobie z czytanką ucznia pierwszych klas szkoły podstawowej. Wyobrażenie to często mija się z rzeczywistością.

Dzieci, które na początku edukacji mają kłopoty z czytaniem, często kończą edukację elementarną, a nawet gimnazjalną, nie pozbywszy się swych trudności. Dzięki inteligencji, która niejednokrotnie idzie w parze z tego typu zaburzeniami, udaje im się funkcjonować na dalszych etapach edukacji. Rzadko jednak bez specjalistycznej pomocy udaje im się przezwyciężyć problem na tyle, by wykorzystywać sto procent swych możliwości. Co ważne, na etapie szkoły ponadgimnazjalnej problemy z czytaniem ze zrozumieniem mogą rzutować na wyniki nie tylko z przedmiotów humanistycznych, lecz także ścisłych.

Czytaj całość

Category: Publikacje

- 13 maja 2015

Dodaj komentarz