Dla szkół

Chętnie podejmiemy współpracę ze szkołami. Może mieć ona charakter stały, jak również dorywczy. Oferujemy warsztaty dla rodziców oraz szkolenia dla nauczycieli. Mamy również doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla dzieci i młodzieży szkolnej. Oferujemy również szeroko pojętą pomoc psychologiczną oraz diagnozę przyczyn trudności szkolnych.

Propozycje warsztatów dla rodziców i nauczycieli:

-Trening empatycznej komunikacji w oparciu o porozumienie bez przemocy Marshala Rosenberga (czas trwania do ustalenia – od 4h do 2 dni szkoleniowych 2 x 8h)
– Granice dziecka / granice opiekuna
– Porozumienie bez przemocy w pracy nauczyciela
– Co zamiast nagród i kar?
– Agresja i przemoc wśród dzieci – przyczyny i sposoby zapobiegania
– Relacje w rodzeństwie
– Komunikacja w związku a rodzicielstwo
– Dziecko a media
– Radzenie sobie ze złością
– Trudne sytuacje w życiu dziecka
– Relacje między rodzeństwem

Propozycje warsztatów dla dzieci i młodzieży:

– Konstruktywne radzenie sobie ze stresem
– Jak się uczyć, żeby się nauczyć?
– Trening koncentracji i techniki pamięciowe
– Radzenie sobie z agresją
Oferta warsztatów nie jest pełna, a tematyka ich może być modyfikowana. Jesteśmy gotowi również wyjść naprzeciw potrzebom placówki i od podstaw przygotować zajęcia, które w danym momencie są potrzebne danej instytucji.