Doradztwo zawodowe

Zajęcia skierowane są do uczniów gimnazjów, liceów, studentów, a nawet osób dorosłych, które nie są pewne jaką ścieżkę edukacyjną bądź zawodową powinny wybrać.

Program doradczy obejmuje dwa spotkania –
pierwsze z nich składa się z rozmowy diagnostycznej z psychologiem oraz wypełnienia testów predyspozycji zawodowych,
drugie stanowi podsumowanie połączone z przekazaniem wniosków – również w postaci pisemnej.

W zależności od wieku klienta propozycja będzie zawierać najbardziej dla niego odpowiedni profil kształcenia, kierunek studiów, rodzaj pracy, jaki mógłby podjąć, bądź też propozycję adekwatnego kierunku rozwoju zawodowego.

W procesie doradzania bierzemy po uwagę nie tylko zainteresowania i kompetencje klienta, ale także możliwości rynku pracy. Unikamy zatem skłaniania kientów do podejmowania studiów na kierunkach, które tworzą corocznie ogromną liczbę absolwentów, którzy mają ogromne problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie. Sztuką jest skierowanie klienta w stronę zawodu, w którym będzie mógł realizować siebie, a zarazem będzie miał szansę na utrzymanie się. Realizując naszą strategię zwracamy uwagę na trendy gospodarcze i zapotrzebowanie na rynku pracy a także prognozy długoterminowe dotyczące tego tematu.