Wychowanie

Oferujemy wsparcie dla rodziców, którzy borykają się z małymi lub całkiem dużymi problemami związanymi z wychowaniem dzieci i młodzieży. Pomagamy rodzicom przejść przez kryzysy rozwojowe dzieci, ale także przez ich osobiste trudności związane z byciem mamą czy tatą. Jeżeli nie potrafisz poradzić sobie w sytuacjach konfliktowych, jesteś zmęczony własną konsekwencją lub jej brakiem, albo po prostu chciałbyś lepiej dogadywać się ze swoim potomstwem z chęcią Ci pomożemy.

W naszej pracy opieramy się o filozofię rodzicielstwa bliskości oraz Porozumienie bez Przemocy Marshala Rosenberga, nie dowiesz się zatem od nas jak manipulować swoim dzieckiem, gdyż stawiamy na wzajemne zrozumienie i współpracę między pokoleniami.

Tematy związane z wychowaniem dzieci i nawiązywaniem z nim pozytywnych relacji poruszaliśmy w książkach:

996_rodzicielstwobliskoscifront3d555pxszer 1264_rodzenstwofront3d555pxszer