Świat wokół nas

Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wilga
ISBN: 978-83-259-0199-8
Wiek przeznaczenia: 3+
Cena: 47 zł

Książka zawiera informacje o różnych środowiskach życia zwierząt oraz człowieka. Dla poszczególnych biomów: wsi, lasu, dżungli, sawanny, wysokich gór, biegunów oraz mórz i oceanów, a także powietrza oraz środowiska miejskiego wybrano po kilka charakterystycznych zwierząt, zjawisk, urządzeń i  dokładnie je opisano. Informacje, jakich dostarczono o poszczególnych obiektach są dość ogólne, jednakże świetnie wpasowują się w program przedszkolny. Jest tam minimum informacji niezbędnych dziecku, które udaje się do szkoły. Przedstawione są charakterystyczne cechy, niekiedy sposób odżywiania, danych zwierząt, a często również sposób, w jaki korzysta z nich człowiek. Zarówno zwierzęta, jak i zjawiska atmosferyczne oraz opisy maszyn zilustrowane zostały dźwiękowo, dzięki trzydziestu przyciskom stanowiącym integralną część książki. Odgłosy odnoszą się do konkretnych obiektów, opisanych w książce. Pozycja jednak nie jest idealna, gdyż niekiedy informacje są w niej zbyt mało precyzyjne. Łatwym do zaakceptowania jest fakt, że sikorka, którą zarówno przedstawiono na obrazku, jak i pokazano wydawany przez nią odgłos opisana została jako leśne ptaki, trudniej natomiast przełknąć brak wzmianki na temat fauny zamieszkującej oba bieguny. Zostały one przedstawione wspólnie, przez co obok niedźwiedzia polarnego, wilka i renifera znalazły się pingwiny, mimo, że trzy pierwsze zwierzęta, podobnie jak ludzie,, których też pokazano na ilustracji, zamieszkują wyłącznie biegun północny, podczas gdy pingwiny znaleźć można tylko na półkuli południowej. Jest to niestety często powielany w publikacjach dla dzieci błąd. Również w dżungli na jednym obrazku ukazano zwierzęta, które owszem żyją w podobnym środowisku, ale na zupełnie różnych kontynentach. Obok siebie pokazano tu szympansa zamieszkującego Afrykę, lemura z Madagaskaru, tygrysa pochodzącego z Azji oraz Ary i leniwce z Ameryki Południowej. Autorzy niestety nie pomyśleli, że może to wywołać chaos w umyśle dziecka i doprowadzić do zapamiętania nieprawdziwych informacji. Zaletą książki jest to, że dzieci mogą zapoznać się z odgłosami, z którymi nie spotykają się na co dzień i nauczyć się je rozpoznawać. Możliwość stymulacji zmysłu słuchu w ten sposób jest dość rzadka, co podnosi rangę publikacji, zwłaszcza, że większość odgłosów jest dobrej jakości. Niemniej jednak samo dołączenie urządzenia odtwarzającego odgłosy do książki jest pomysłem dyskusyjnym, ponieważ dzieci dużą uwagę zwracają na sam fakt obecności zabawki i trudno im się skupić na książce, gdyż pokusa naciskania, często bezładnego, przycisków jest bardzo duża.

Obrazki w książce są wyraźne i szczegółowe. Zwierzęta i inne obiekty przedstawione zostały na nich w naturalnym środowisku. Również piktogramy, jakimi oznaczono poszczególne przyciski są czytelne i zrozumiałe.

Czcionka, jakiej użyto w książce do przekazywania informacji o zwierzętach jest dość mała. Nieco większe są nazwy samych zwierząt, choć mogłyby być zdecydowanie większe. Tekst jest czarny, umieszczony na jasnobeżowym tle, w specjalnych ramkach, co odcina go od obrazka i zwraca nań uwagę. Książka adresowana jest do przedszkolaków, zatem pomoc osoby dorosłej w lekturze jej jest tu niezbędna.

Książka jest całokartonowa i użytkowanie jej przez dziecko nie powinno jej zaszkodzić. Trwałość części dźwiękowej zależy natomiast w stu procentach od tego, jak traktować ja będzie dziecko. Przy niedelikatnym użytkowaniu, próbie stawania nań z pewnością szybko ulegnie zniszczeniu, w innym wypadku powinna posłużyć dość długo.

Publikacja ma liczne zalety, którymi jest przystępność i możliwość usłyszenia na własne uszy dźwięków, które nie otaczają czytelnika na co dzień. Z drugiej jednak strony posiada pewnie uchybienia merytoryczne. Sam panel z przyciskami dźwiękowymi również może budzić mieszane uczucia. Jest to jednak książka dość oryginalna i ciekawa, z której z pewnością ucieszy się kilkulatek. By mógł ja w pełni skorzystać z zawartej w niej wiedzy, konieczny jest tu udział rodzica i nie należy o tym zapominać wręczając ja dziecku. Jej cena przy tym jest dość wygórowana.

Category: Nasze recenzje

- 17 sierpnia 2015