· KONSULTACJE ·

200 zł   60 min w gabinecie lub online
300 zł   90 min w gabinecie lub online
250 zł   60 min na łonie natury
250 zł   60 min w języku angielskim
350 zł   90 min w języku angielskim
320 zł   60 min wizyta domowa
430 zł   90 min wizyta domowa

Pierwsza konsultacja odbywa się niemal zawsze z rodzicem bez udziału dziecka. Obejmuje ona omówienie problemu i poszukiwanie jego rozwiązań. W zależności od potrzeb może, lecz nie musi być początkiem dłuższej współpracy. Może odbyć się w gabinecie lub on-line na wybranej platformie.

· DIAGNOZA ·

Diagnoza rozwoju dziecka 0-3 lata

600 zł

W PAKIECIE:
spotkanie z dzieckiem 60 min
spotkanie z rodzicem 60 min
wydanie pisemnej diagnozy

Diagnoza obejmuje badanie dziecka testem DSR certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, pisemną diagnozę oraz dokładne omówienie jej z rodzicem wraz z zaleceniami dotyczącymi wsparcia ewentualnych dysharmonii w rozwoju dziecka, bądź też rozwijania jego zdolności.

Ocena profilu rozwojowego dziecka 3-10 lat IDS

700 zł

W PAKIECIE:
spotkanie z dzieckiem 2×60 min
spotkanie z rodzicem 60 min
wydanie pisemnej diagnozy

Diagnoza obejmuje badanie dziecka testem IDS (Skale Inteligencji i Rozwoju) certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukazuje ono profil kompetencji dziecka w zakresie inteligencji płynnej oraz skrystalizowanej. Na jego podstawie określić można zasoby oraz deficyty dziecka. Test zostaje szczegółowo omówiony z rodzicem, a jego wyniki przedstawione zostają w formie pisemnej, możliwej do przedłożenia w szkole, przedszkolu lub innej instytucji.

Diagnoza gotowości szkolnej

550 zł

W PAKIECIE:
spotkanie z dzieckiem 60 min
spotkanie z rodzicem 60 min
wydanie pisemnej diagnozy

Diagnoza gotowości szkolnej odbywa się przy użyciu testu IDS w zakresie badającym kompetencje istotne w momencie rozpoczynania nauki w szkole podstawowej. Bada on nie tylko możliwości poznawcze dziecka, ale także jego emocjonalną i społeczną gotowość do podjęcia nauki w szkole.

WiSC-R

700 zł

W PAKIECIE:
spotkanie z dzieckiem 2×60 min
spotkanie z rodzicem 60 min
wydanie pisemnej diagnozy

Skala inteligencji Wechslera jest najpowszechniej używanym narzędziem do diagnozy różnych obszarów inteligencji dziecka – zarówno płynnej, jak i skrystalizowanej. Test daje kompletny obraz rozwoju dziecka. Zostaje szczegółowo omówiony z rodzicem, a jego wyniki przedstawione zostają w formie pisemnej, możliwej do przedłożenia w szkole lub innej instytucji.

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia

900 zł

W PAKIECIE:
IDS
test na dysleksję 60-90 min
spotkanie z rodzicem 60 min
wydanie pisemnej diagnozy

Badanie obejmuje zarówno test kompetencji dziecka pokazujący jego możliwości percepcyjne i możliwości intelektualne, jak i test wychwytujący zaburzenia takie jak dysleksja, dysgrafia i dysortografia. Prowadzone jest w oparciu o testy certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Po obejmującym 2 – spotkania badaniu rodzic otrzymuje pisemny raport, który dodatkowo zostaje szczegółowo omówiony wraz z propozycjami oddziaływań mających na celu ułatwienie szkolnego funkcjonowania dziecka.

Bateria testów Ravena

450 zł

W PAKIECIE:
spotkanie z dzieckiem 60 min
spotkanie z rodzicem 60 min
wydanie pisemnej diagnozy

Test Ravena to klasyczne narzędzie badające poziom inteligencji płynnej zarówno dzieci, jak i dorosłych. Pozwala on trafnie ocenić umiejętność myślenia i wyciągania wniosków, a także rozwiązywania problemów w szczególności natury wizualnej. Wynik badania przedstawiany jest w formie pisemnej, a także szczegółowo omawiany z rodzicem i/lub dzieckiem.

· NAUKA SZYBKIEGO CZYTANIA ORAZ
TECHNIK SKUTECZNEGO ZAPAMIĘTYWANIA
·

1700 zł
2500 zł

pakiet 10 godzin – 10×60 min
pakiet 15 godzin – 15×60 min

Kurs obejmuje szkolenie z technik szybkiego czytania oraz wybranych technik pamięciowych. Dzięki temu, że praca odbywa się indywidualnie, tempo kursu, jego zakres oraz szczegółowa tematyka dostosowane są do potrzeb konkretnego kursanta. Praca odbywa się na materiale istotnym dla uczestnika – obejmuje naukę do sprawdzianów lub egzaminów w sposób indywidualnie dopasowany do konkretnego stylu uczenia się przy pełnym wykorzystaniu zasobów intelektualnych uczestnika. 

· WYDAWANIE DOKUMENTACJI ·

Informacja do sądu

250 zł

Informacja na temat przebiegu spotkania, zaobserwowanych problemów lub słów dziecka.

 

Zalecenia dla przedszkoli i szkół

150 zł

Niekiedy wsparcie funkcjonowania dziecka w placówce wymaga pisemnej informacji lub porad w kwestii postępowania z dzieckiem. Zawiera ona elementy diagnozy problemu oraz zalecenia w kwestii postępowania z dzieckiem mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka. 

dane do przelewu:

numer konta bankowego:

45 1090 1737 0000 0001 4476 3754