Skip to content

· DORADZTWO ZAWODOWE ·

Często trudno jest wybrać właściwą drogę – taką, która odpowiadałaby zarówno zainteresowaniom, jak i predyspozycjom. Pomożemy wybrać profil w liceum, kierunek studiów czy zawód w oparciu o:

  • indywidualne rozmowy
  • testy diagnozujące preferencje i kompetencje

DOSTĘPNE TESTY

Wielowymiarowy Kwestionariusz Kompetencji – WKP

Pozwala na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów.

Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej – PKIE

Bada poziom różnych obszarów kompetencji emocjonalnych, co pozwala określić wskazania i przeciwwskazania do wykonywania określonych zadań i zawodów.

Test zdolności językowych – TZJ

Test przeznaczony jest do diagnozy zdolności językowych, rozumianych jako zdolności do nauki języków obcych.

Profil kompetencji społecznych PROKOS

Służy do pomiaru kompetencji społecznych i pozwala na ocenę ich poziomu w pięciu zakresach szczegółowych:

  • kompetencji asertywnych
  • kompetencji kooperacyjnych
  • kompetencji towarzyskich
  • zaradności społecznej
  • kompetencji społecznikowskich

umożliwia tym samym diagnozę profilową.