Skip to content

KIEDY KLASA NIE UWAŻA

Forma: warsztat z praktycznymi ćwiczeniami

Szkolenie skierowane do kadry pedagogicznej:

 • szkół podstawowych
 • szkół ponadpodstawowych

Czas trwania: 3-6 h, w zależności od potrzeb

Ilość uczestników: 5-15

Panuje powszechne przekonanie, że z dziećmi pracuje się dziś o wiele trudniej, niż jeszcze kilkanaście lat temu. Dzieci przyzwyczajone do obcowania z mediami elektronicznymi oferującymi silną stymulację szybko się nudzą, trudno się im skupić na zadaniu, często nie do końca są w stanie zrozumieć lub zapamiętać polecenia nauczycieli. Wydaje się, że utrzymanie uczniów w ławkach jest wyzwaniem większym, niż kiedykolwiek. 

Szkolenie to jest odpowiedzią na potrzeby nauczycieli, którzy pragną uczyć i współpracować z dziećmi, lecz często trudno im przebić się przez ich brak uwagi lub zainteresowania.

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w skuteczne narzędzia które pomogą im utrzymać zainteresowanie lekcją, a uczniom pomogą się skupić na realizowanym materiale.

Podczas warsztatu znajdziemy odpowiedzi na pytania…

 1. Co sprawia, że dzieciom trudno się skupić?
 2. Czego w rzeczywistości można oczekiwać po dzieciach w konkretnym wieku?
 3. Co sprawia, że z własnej woli angażują się w przebieg lekcji?

… aby wspólnie wypracować sposoby na wspierającą i bezpieczną rozmowę z rodzicem.

Zajęcia nastawione są na praktykę – przekazanie minimum teorii, a skupienie się przede wszystkim na:

 • wspólnym wypracowaniu metody adekwatnej dla danej placówki,
 • dopasowaniu narzędzi możliwych do natychmiastowego wdrożenia.

Szkolenie ma charakter warsztatów, podczas których decydującą rolę pełnić będzie doświadczenie uczestników, ich indywidualne potrzeby a także potrzeby osób z którymi współpracują – zarówno uczniów, jak i rodziców.

PROGRAM WARSZTATU

 1. Diagnoza potrzeb uczestników warsztatu
 2. Diagnoza przyczyn kłopotów z koncentracją charakterystycznych dla konkretnej placówki
 3. Co w przebiegu lekcji utrudnia dzieciom koncentrację? – burza mózgów
 4. Dotychczas stosowane przez nauczycieli metody aktywizacji klasy – wymiana doświadczeń
 5. Mózg a koncentracja – omówienie neurologicznych i psychologicznych korelatów skupienia i zaangażowania
 6. Ćwiczenie – proponowane metody w praktyce
 7. Warsztat doskonalący umiejętności komunikacji wspierającej zaangażowanie
 8. Emocje a koncentracja – ćwiczenia wspierające posługiwanie się emocjami w zarządzaniu klasą
 9. Wspólne wypracowanie katalogu metod wspierających skupienie i zaangażowanie uczniów oraz stworzenie przykładowego schematu lekcji.
 10. Zakończenie – podsumowanie i ewaluacja