Skip to content

PRZEDSZKOLAKI I KONFLIKTY

Forma: warsztat z praktycznymi ćwiczeniami

Szkolenie skierowane do kadry pedagogicznej:

 • przedszkoli

Czas trwania: 3-6 h, w zależności od potrzeb

Ilość uczestników: 5-15

Wiek przedszkolny to czas bardzo intensywnego rozwoju społecznego dzieci. Przez te kilka lat dzieci uczą się wspólnej zabawy, współpracy i realizacji celów, a wszystko to odbywa się nie tylko poprzez grzeczne rozmowy, ale poprzez liczne tarcia i konflikty. W tym kluczowym okresie dzieci potrzebują wsparcia i osób gotowych nie tylko przerwać konflikt, ale także dającego wskazówki jak w przyszłości można radzić sobie w podobnych sytuacjach.

Szkolenie oferuje wypracowania narzędzi pozwalających poradzić sobie w konfliktowej sytuacji, ale także wspierać dzieci w rozwoju i pomagać im w zdobywaniu narzędzi do późniejszego funkcjonowania w społeczeństwie.

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w skuteczne narzędzia pozwalające na wspieranie dzieci w sytuacjach trudnych dla nich relacji społecznych.

Podczas warsztatu znajdziemy odpowiedzi na pytania…

 1. Czym jest agresja u przedszkolaków i jak często wiąże się z realną przemocą?
 2. Z jakimi formami przemocy mamy do czynienia w przedszkolu i skąd się one biorą?
 3. Jak wspierać dzieci w sytuacji konfliktu?
 4. Jakimi narzędziami dysponuje nauczyciel w sytuacji konfliktu z wychowankiem?

… aby wspólnie wypracować metody wspierania dzieci w trudnych sytuacjach interpersonalnych.

Zajęcia nastawione są na praktykę – przekazanie minimum teorii, a skupienie się przede wszystkim na:

 • wspólnym wypracowaniu metody adekwatnej dla danej placówki,
 • dopasowaniu narzędzi możliwych do natychmiastowego wdrożenia.

Szkolenie ma charakter warsztatów, podczas których decydującą rolę pełnić będzie doświadczenie uczestników, ich indywidualne potrzeby a także potrzeby osób z którymi współpracują – zarówno uczniów, jak i rodziców.

PROGRAM WARSZTATU

 1. Diagnoza potrzeb uczestników warsztatu, rozmowa o najczęstszych sytuacjach konfliktowych
 2. Omówienie tematyki dziecięcej agresji i jej przyczyn niezwiązanych z przemocą
 3. Omówienie form i źródeł dziecięcej przemocy
 4. Ćwiczenia mające na celu podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie identyfikacji emocji i potrzeb dzieci
 5. Mediacje w praktyce – poznanie metod radzenia sobie z dziecięcymi konfliktami
 6. Relacja w pracy z dziećmi i korzystanie z niej w trudnych emocjonalnie sytuacjach
 7. Ćwiczenia – działanie w sytuacji konfliktu z dzieckiem. Omówienie źródeł konfliktów i sposobów postępowania bez nagród i kar
 8. Dyskusja na temat możliwości zastosowania konkretnych metod
 9. Zakończenie – podsumowanie i ewaluacja