Skip to content

WSPIERAJĄCE OCENY

Forma: warsztat z praktycznymi ćwiczeniami

Szkolenie skierowane do kadry pedagogicznej:

 • szkół podstawowych
 • szkół ponadpodstawowych

Czas trwania: 3-6 h, w zależności od potrzeb

Ilość uczestników: 5-15

Coraz wyraźniej dostrzegamy destrukcyjny wpływ ocen na motywację oraz samopoczucie uczniów. Wiemy też, że oceny nie dają miarodajnej informacji na temat wiedzy i potencjału ucznia. Nauczyciele poszukują innych sposobów komunikacji z uczniami oraz motywowania ich do nauki.

Szkolenie jest odpowiedzią na potrzeby zarówno uczniów, nauczycieli jaki i rodziców.

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w skuteczne narzędzia pozwalające ograniczyć rolę ocen w codziennym życiu szkolnym.

Podczas warsztatu znajdziemy odpowiedzi na pytania…

 1. Czym jest motywacja wewnętrzna i skąd się bierze?
 2. Co sprawia, że dzieci nie pracują samodzielnie?
 3. Co motywuje dzieci do pracy?
 4. Jakich narzędzi używają inne szkoły, by wspierać motywację do nauki?

… aby wspólnie wypracować adekwatne dla danej placówki metody wspierania uczniów.

Zajęcia nastawione są na praktykę – przekazanie minimum teorii, a skupienie się przede wszystkim na:

 • wspólnym wypracowaniu metody adekwatnej dla danej placówki,
 • dopasowaniu narzędzi możliwych do natychmiastowego wdrożenia.

Szkolenie ma charakter warsztatów, podczas których decydującą rolę pełnić będzie doświadczenie uczestników, ich indywidualne potrzeby a także potrzeby osób z którymi współpracują – zarówno uczniów, jak i rodziców.

PROGRAM WARSZTATU

 1. Diagnoza potrzeb uczestników warsztatu
 2. Czym jest motywacja wewnętrzna – doświadczenia osobiste i zawodowe uczestników
 3. Burza mózgów – poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o przeszkody w samodzielnej i dobrowolnej pracy uczniów
 4. Omówienie wniosków i wyodrębnienie obszarów w których nauczyciele mają realny wpływ na sytuację uczniów
 5. Omówienie dotychczas stosowanych narzędzi motywowania uczniów – wymiana doświadczeń
 6. Przedstawienie różnych metod współpracy z uczniem stosowanych w szkołach w Polsce i na świecie
 7. Dyskusja na temat możliwości zastosowania konkretnych metod
 8. Relacja w kreowaniu kultury współpracy
 9. Wypracowanie ramowego planu zmiany funkcjonowania szkoły w zakresie roli ocen w motywowaniu uczniów
 10. Zakończenie – podsumowanie i ewaluacja