Skip to content

WSPÓŁPRACA Z WYMAGAJĄCYM RODZICEM

Forma: warsztat z praktycznymi ćwiczeniami

Szkolenie skierowane do kadry pedagogicznej:

 • żłobków
 • przedszkoli
 • szkół

Czas trwania: 3-6 h, w zależności od potrzeb

Ilość uczestników: 5-15

Coraz częściej słyszy się, że wyzwaniem dla nauczycieli jest nie tylko współpraca z dziećmi, ale również kontakty z rodzicami. W ostatnich latach obserwujemy szybkie upowszechnianie się aplikacji i wirtualnych dzienników do kontaktu rodziców z przedszkolem czy szkołą. Rodzice nierzadko prezentują postawę roszczeniową oraz kontrolującą każdy obszar działalności placówki. Często powoduje to napięcia i rzutuje na komfort pracy.

Szkolenie to jest odpowiedzią na potrzeby nauczycieli, którzy często nie czują się przygotowani do kontaktów z “trudnymi” rodzicami.

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w skuteczne narzędzia pozwalające na prowadzenie konstruktywnych a zarazem asertywnych rozmów.

Podczas warsztatu znajdziemy odpowiedzi na pytania…

 1. Jak zadbać o siebie w dobie maili i komórek?
 2. Jak przygotować się do rozmowy z rodzicem?
 3. Jak zadbać w rozmowie o potrzeby swoje oraz rodzica?
 4. Jak zachęcić rodziców do współpracy w imię dobra ucznia?

… aby wspólnie wypracować sposoby na wspierającą i bezpieczną rozmowę z rodzicem.

Zajęcia nastawione są na praktykę – przekazanie minimum teorii, a skupienie się przede wszystkim na:

 • wspólnym wypracowaniu metody adekwatnej dla danej placówki,
 • dopasowaniu narzędzi możliwych do natychmiastowego wdrożenia.

Szkolenie ma charakter warsztatów, podczas których decydującą rolę pełnić będzie doświadczenie uczestników, ich indywidualne potrzeby a także potrzeby osób z którymi współpracują – zarówno uczniów, jak i rodziców.

.

PROGRAM WARSZTATU

 1. Diagnoza potrzeb uczestników warsztatu
 2. Określenie granic i omówienie metod ich wytyczania w kontakcie z rodzicem
 3. Czym kierują się rodzice? – omówienie postaw rodzicielskich
 4. Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania potrzeb rodzica
 5. Burza mózgów – omówienie mocnych i słabych stron rozwiązań stosowanych dotychczas w kontaktach z rodzicami
 6. Ćwiczenie umiejętności aktywnego słuchania
 7. Warsztat doskonalący umiejętności asertywnej komunikacji z rodzicem
 8. Emocje w sytuacji konfliktowej – zastosowanie poznanych technik
 9. Wspólne wypracowanie katalogu zasad dla nauczycieli podczas kontaktów z wymagającym rodzicem
 10. Zakończenie – podsumowanie i ewaluacja